Pages

Wednesday, June 4, 2003


Buod ng Meteor Garden 1

Itinuturing ang Meteor Garden bilang isang modernong kwento ni Cinderella. Iyon nga lamang, sa istorya ay wala ang kontrabidang madrasta at mga anak nito. Sa halip, ang meron dito ay ang komplikado at nakalilitong ugnayan ng bidang babae at ng mga pangunahing bidang lalaki.


Ang pangunahing karakter na si Shan Cai ay isang matapang at mapagbigay na babae at malimit na nakikipaglaban para sa kanyang mga kaibigan. Gayunman, nang pumasok siya sa Ying De University, huminahon siya ng kaunti at sinubukang kumilos ng payak. Ito ay dahil sa Ying De, naroon ang apat na kilalang grupong tinatawag na F4. Kasama sa F4 ang pilyo at tila walang pakialam na si Dao Ming Si, ang tahimik at kakaibang si Hua Ze Lei, ang
babaerong si Xi Men, at ang masayahin at tapat na si Mei Zuo. Nagbababala sila sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng 'red notes' na may nakasulat na, 'You'll Be Dead.' Bukod dito, sila ay nagmula sa mga pinakamayayaman at mga pinakakinikilalang mga pamilya. Kaya nilang magpatalsik ng sinuman sa paaralan, maging mga guro man.


Nagkaroon ng sandaling nagtagpu-tagpu ang landas nina Shan Cai at iba pang miyembro ng F4. Ang oras na ito ang naging daan tungo sa isang masalimuot na ugnayan. Sa simula, nabuo ang pagtingin ni Shan Cai kay Hua Ze Lei dahilan sa pag-aakalang kaiba ito sa tatlo. Tahimik nga si Lei at walang pakialam sa iba. Gayunman, nang magkaharap na sila ni Dao Ming Si, siya naman ang napagtuunan ng kakaibang pag-ibig nito. Dahilan din kay Shan Cai, nagkaroon ng di magandang pagkakaunawaan ang F4 sa kauna-unahang pagkakataon.


Bagaman may nararamdaman si Shan Cai kay Hua Ze Lei, hindi naman siya maikukumpara sa unang inibig ng binata, si Jing. Taglay ni Jing ang katalinuhan at kagandahan na batid din naman ni Shan Cai na hindi niya mapapantayan. Ito naman ang naging dahilan upang pilitin niya si Lei na sundan si Jing ng magpasya itong bumalik sa France upang tapusin ang
kanyang doctorate's degree.

Sinubukan ni Dao Ming Si na ligawan si Shan Cai subalit ayaw nga talaga ng dalaga rito. Nang mga panahong nasa France si Lei kasama ni Jing, inanyayahan ni Dao Ming Si si Shan Cai na lumabas. Pumayag si Shan Cai bagaman ayaw nga niya kay Dao Ming Si. Ang pagpayag namang ito ni Shan Cai ay inakala ni Dao Ming Si na katumbas ng pagpayag nitong maging girlfriend niya. Samantala, nang mga sandaling iyon ay si Lei pa rin ang laman ng isip ni Shan Cai.


Nagbalik si Lei at mas naging magulo ang ugnayan nina Shan Cai at Dao Ming Si. Muli, nagkaroon ng di pagkakaunawaan sina Dao Ming Si at Lei. Sinubukuan ni Dao Ming Si na ipaalis sina Shan Cai at Lei sa Ying De at pinilit niya ang prinsipal ukol dito. Ang kapatid niyang babae na si Dao Ming Zhuang ay inisip na talagang naloloko na ang kanyang kapatid sa hakbang na iyon. Umisip siya ng paraan para maayos ang lahat. Nagpasya siyang magsagawa ng isang basketball. Inilagay niya sa isang grupo sina Dao Ming Si, Xi Men at Mei Zuo, samantalang sa isa namang grupo sina Shan Cai, Lei at Qing He (kaibigan ni Shan Cai). Sa laro, nagselos si Dao Ming Si sapagkat laging tinutulungan ni Lei si Shan Cai. Napansin ito ni Lei kung kaya kinuha niya ang lahat ng pagkakataon upang maka-iskor nang maka-iskor sa laro. Lalo pang pinagbutihan ni Lei ang pagtrato kay Shan Cai na tuluyang nagpasira sa konsentrasyon ni Dao Ming Si. Sa kalagitnaan ng laro, tumigil si Dao Ming Si at sinabi sa lahat na kalokohan lamang na ayusin ang problema.

Nagpasya si Dao Ming Si na magpunta sa New York upang mag-aral sa pag-aakalang may unawaan na sina Shan Cai at Lei. Nang malaman ni Shan Cai ang tungkol sa pag-alis ni Dao Ming Si, hindi niya ito nagustuhan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bago tuluyang sumakay sa eroplano si Dao Ming Si, sinabi ni Lei sa kanyang siya (Dao Ming Si) talaga ang gusto ni Shan Cai. Habang umaandar ang eroplano, paulit-ulit na naiisip ni Dao Ming Si ang
sinabi ni Lei at sa huli ay nabuo ang loob na huwag ng tumigil sa New York.

Lumapag ang eroplano sa New York at muli naman siyang sumakay sa sumunod na lipad ng eroplano pabalik ng Taiwan. Nang pauwi na si Shan Cai mula sa pinagtratrabahuhang bakery, nadatnan niya si Dao Ming Si na nakatayo sa may kanilang bahay. Sinabi nitong bumalik siya dahil mahal niya ang Taiwan, pero sa totoo lang, ayaw niyang iwan si Shan Cai. Nakita sila ng nakatutuwang nanay ni Shan Cai at niyakag sila sa loob ng bahay upang magpahinga.

Samantala, dumating naman ang nanay ni Dao Ming Si na si Dao Ming Feng. Ayaw nito kay Shan Cai sapagkat alam niyang napakahirap lamang nito. Ipinagkasundo niyang ipakasal ang anak sa mayamang dalaga na si Xiao Zi. Naging mabuting magkaibigan sina Shan Cai at Xiao Zi. Dahilan sa ayaw talaga ni Dao Ming Feng kay Shan Cai, nagpasya itong ipaubaya na lamang si Dao Ming Si. Nahulog nang tuluyan si Xiao Zi kay Dao Ming Si subalit alam niyang si Shan Cai talaga ang gusto nito kung kaya hindi na siya pumayag sa kasal.
Naging mabuting kaibigan na lamang ni Xiao Zi sina Dao Ming Si at Shan Cai.

Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagtungo si Dao Ming Feng sa London para sa isang pulong. Naiwanan namang mag-isa sa bahay si Shan Cai dahilan sa lumipat ang mga magulang niya sa isang fishing village. Pinilit ni Dao Ming Si na tumigil si Shan Cai sa kanilang mansyon. Nang inuwi ni Dao Ming Si si Shan Cai, si Yu Sao naman ang bantay sa bahay. Pinagtrabaho niya si Shan Cai kapalit ng pagtigil nito. Di nagtagal, nakita ni Yu Sao na mabuting bata si Shan Cai taliwas sa mga sinasabi sa kanya ni Dao Ming Feng.

Isang gabi, dinala ni Dao Ming Si si Shan Cai sa kanyang balkonahe, gamit ang isang telescope, nanood sila ng meteor rain. Binigyan niya ng isang napakagandang kwintas si Shan Cai at humingi ng isa pang pagkakataon. Bagaman kapwa nawiwirduhan sa kanilang kondisyon, nagkasundo silang ititigil ang relasyon matapos ang dalawang buwan kung walang mangyayari.

Samantala, nagbalik ang ina ni Dao Ming Si. Galit na galit ito nang malamang nasa mansyon nila si Shan Cai. Nagalit din siya nang malamang gusto na ni Yu Sao si Shan Cai. Ginamit niya ang kapangyarihan at nawalan ng trabaho ang mga ama nina Qing He at Xiao You (mga kaibigan ni Shan Cai). Ang tanging paraan lamang upang matulungan ang mga ito ay ang iwan ni Shan Cai si Dao Ming Si. Kaya naman, isang gabing maulan, nakipag-break si Shan Cai kay Dao Ming Si at hindi man iyon ang sinasabi ng puso, sinabi ng kanyang bibig na hindi na niya mahal si Dao Ming Si. Labis na nasaktan si Dao Ming Si dahilan upang magbalik ang dating ugali, ang pagiging loko.

Hinanap ni Shan Cai ang kanyang mga magulang sa fishing village. Doon, nakilala niya si Ah Song. Naging magkaibigan silang dalawa. Ilang araw, natagpuan nina Lei at Qing He kung nasaan si Shan Cai. Pinilit nilang bumalik ito. Sa pagbalik ni Shan Cai, pilit itong umiiwas sa tuwing makikita si Dao Ming Si. Samantala, napagtanto niyang walang mangyayari kung patuloy siyang iiwas. Kaya naman hinarap niya si Dao Ming Si at isinauli ang kwintas. Ngunit itinapon ito ni Dao Ming Si sa isang fountain. Pagkaalis ni Dao Ming Si, nagpatulong siya kay Lei upang maibalik ang kwintas. Gumawa ng paraan si Lei para maayos ang lahat. Sinubukan niyang pagselosin si Dao Ming Si pero hindi ito umubra. Subalit sa loob ni Dao Ming Si ay nagseselos ito.

Nagpunta si Lei at Shan Cai sa bahay ni Dao Ming Si. Doon ay nakita ni Shan Cai ang mga ilaw na nakahugis kagaya ng kwintas na ibinigay sa kanya ni Dao Ming Si. Labis siyang naantig. Di nagtagal, kinailangan ni Lei na magtungo sa Japan upang tulungan ang ama sa isang negosyo.

Dinala ni Xiao Zi si Shan Cai sa isang blind date. Isa sa naroon ay si Qing Yong na ang bawat galaw ay nagpapaalala sa kanya ng mga gawi ni Dao Ming Si. Sinabi ni Qing Yong na pinsan niya si Dao Ming Si gayong ang totoo ay binayaran lamang siya ni Dao Ming Feng upang magkahiwalay sina Dao Ming Si at Shan Cai. Sa pagdating ni Qing Yong, lalo lamang naunawaan ni Shan Cai kung gaano niya kamahal si Dao Ming Si. Nagbalikan sila at masayang nagsimula muli.

Nang mga panahong iyon, ang matalik na kaibigan naman ni Shan Cai na si Xiao You ay dumaranas ng mga pasakit. Labis itong umiibig kay Xi Men mula nang siya ay tulungan nito laban sa rati niyang boyfriend na walang kwenta. Nang mga sumunod na tagpo ay hindi naging maganda ang pakikitungo sa kanya ni Xi Men. Matapos gugulin ni Xiao You ang isang gabi sa piling ni Xi Men, umalis siya kasama ang buong pamilya na maninirahan na sa Canada.

Isang araw, habang naglalakad si Dao Ming Si matapos ihatid si Shan Cai, kinidnap siya ng mga tauhan ng kanyang ina. Ikinulong siya sa kwarto at sinabing dapat niyang pakasalan si Xiao Zi bago matapos ang isang linggo. Sinubukan ng mga kaibigan (Lei, Xi Men, Mei Zuo) na iligtas si Dao Ming Si subalit sila ay nabigo.

Nagtungo si Xiao Zi kay Shan Cai at sinabing ipaubaya na si Dao Ming Si. Sinabi rin niyang ayaw kumain at uminom ni Dao Ming Si. Nakadepende na lamang ito sa likidong tinuturok sa kanya ng doktor.

Nagpasya si Shan Cai na kausapin si Dao Ming Si. Pumayag si Dao Ming Feng subalit hindi naman nagkakakitaan sina Shan Cai at Dao Ming Si sa kanilang pag-uusap.

Tinanong ni Shan Cai kung dapat na ba nilang itigil ang pagkakaunawaan. Sinabi ni Dao Ming Si na kung ayaw na niya, dapat ay sa simula pa nang magka-break sila ay hindi na sana siya nagpilit ayusin ang lahat. Dahilan dito, nabuo ang loob ni Shan Cai na harapin ang problema. Kung ayaw kumain ni Dao Ming Si, hindi rin siya kakain. Subalit nabwisit lamang si Dao Ming Feng sa ganitong pangyayari. Sa labas, nagtigil sa kalye kinagabihan si
Shan Cai sa kabila ng buhos ng ulan. Nakita ito ni Dao Ming Feng at sinubukan lamang kung hanggang saan ang itatagal ni Shan Cai. Dumating si Dao Ming Zhuang at pinagsabihan ang ina na si Shan Cai ang pinakamabuting taong nakilala niya. Sinabi rin niya na mabuti pang pabayaan na lamang ng ina si Dao Ming Si sa gusto nito. Pagkaalis ni Zhuang, pinag-isipan ni Feng ang mga sinabi ng anak at nagdesisyong bumalik na lamang sa New York.

Kinaumagahan, masayang ibinalita ni Yu Sao kay Shan Cai na umalis na si Dao Ming Feng. Nagpunta kaagad si Shan Cai sa kinaroroonang silid ni Dao Ming Si. Nawalan siya ng malay sa mga bisig nito at nanumbalik ang mga sandaling sila ay magkasama.
Buod ng Meteor Garden 2


Muling nagbalik ang mga magulang ni Shan Cai at sila ay nagsama-sama. Samantala, nagtapos na ang F4 sa Ying De University. Sa pagkakataong ito, ipakikita na ang pagbabago sa mga tauhang nabanggit bilang mas mga matatatag na indibidwal. Upang ipagdiwang ang pagtatapos, nagplano silang magtungo sa Espanya. Subalit pagdating sa airport, nagkaroon nang hindi magandang pagkakaunawaan sina Shan Cai at Dao Ming Si. Dahil dito, tanging silang dalawa lamang ang napaalis. Ito ay sinadya naman ng iba pang miyembro ng F4.

Pinadalhan pa ng isang liham ni Hua Ze Lei si Dao Ming Si na ayon sa una ay bubuksan lamang pagsapit nina Dao Ming Si at Shan Cai sa Barcelona sa Espanya.

Naayos din naman ang lahat sa dalawa. Samantala, dahilan sa unang pagkakapunta pa lamang ni Shan Cai sa Barcelona, kaagad siyang nabighani sa ganda at romansang dala ng paligid.

Nang basahin ni Dao Ming Si ang sulat ni Lei, naroon ang isang bilin at kahilingang mag-propose si Dao Ming Si kay Shan Cai sa isang simbahan sa Barcelona na tinatawag na St. Ponds/Xing Fu. Bilang paghahanda, binili pa ni Dao Ming Si ang isang singsing na tinawag na "meteor ring." Ito ang singsing na gustung-gusto ni Shan Cai minsang makita nila ito. Ibibigay niya ang singsing kapag nag-propose siya kay Shan Cai.

Samantala, naroon na si Shan Cai sa simbahan na nauna. Sa kasamaang palad, habang papunta naman si Dao Ming Si roon ay naaksidente siya.

Ang hindi pagsipot ni Dao Ming Si ay labis na ipinag-alala ni Shan Cai. Kaagad siyang tumawag kay Jing na noo'y nag-aaral sa Barcelona. Sinubukan nilang hanapin si Dao Ming Si subalit hindi nila ito natagpuan. Ang tanging nakita nila ay ang sulat ni Lei kay Dao Ming Si na naglalaman ding ang gagawing pagpo-propose ni Dao Ming Si ay siya na ring katuparan nang hindi natuloy na pagpo-propose niya kay Jing. Ang pagkakabasang ito ay labis na ikinalungkot ng dalawang dalaga, lalo na ni Jing.

Noon ding mga sandaling iyon ay dumating naman sina Mei Zuo, Xi Men at Lei sa Barcelona matapos nilang mabalitaan ang nangyari. Nagkausap sina Lei at Jing. Ipinaabot ni Jing kung gaano siya nagsisisi sa nangyari sa kanila ni Lei. Pero ayon kay Lei, tapos na ang minsang naging espesyal si Jing sa puso niya, ngayon, kaibigan na lamang ang tingin nya rito. Itinanong pa ni Jing kung si Shan Cai na ba ang tinitibok ng puso ni Lei subalit hindi ito
nagsalita.

Samantala, si Dao Ming Si naman ay natagpuan at inalagaan ni Xue Er/Ye Sha. Tinawag ni Xue Er si Dao Ming Si bilang si Ah Xing sapagkat nagkaroon ito ng amnesia. Pilit niyang tinulungan si Dao Ming Si na alamin ang nawalang kahapon nito sa alaala.

Sa pag-aakalang ang pagkawala ni Dao Ming Si ay kagagawan na naman ni Dao Ming Feng, nakiusap si Shan Cai rito upang makita si Dao Ming Si. Sapagkat sadyang walang kinalaman, nagbayad ng isang detective si Dao Ming Feng upang makita ang anak.

Sa pagkakatagpo ni Dao Ming Feng sa anak, hindi na rin siya matandaan nito dala nga ng pagkawala ng ala-ala nito. Hindi sinabi ni Dao Ming Feng ang tunay na mga bagay kaugnay sa anak. Dahilan sa hindi mapayapa, umalis si Dao Ming Si sa ina at nagbalik kay Xue Er.

Dahilan sa hindi inaasahang pangyayari, napilitang mamuhay sa di marangyang pamamaraan sina Xue Er at Dao Ming Si. Ito ay dahilan sa pagkakatakas nila mula sa mga kamay ni Zhong Ze (dating boyfriend ni Xiao You's) na nag-ugat naman sa paghahangad nito sa perang makukuha bilang pabuya sa makakapagbigay ng kaalaman ukol sa mga bagay na kaugnay ni Dao Ming Si.

Patuloy sa paghahanap ang magkakaibigan. Nagpagawa pa sila ng billboards upang mabasa sakaling may nakakakilala kay Dao Ming Si. Dahilan dito, nagkaroon ng pagkakataon si Xue Er na makausap si Mei Zuo. Nalaman niya mula rito ang lahat. Ibinalita ni Mei Zuo pati kay Shan Cai ang nalaman mula kay Xue Er, tulad na lamang kung paanong inaayawan na ni Dao Ming Si ang kanyang nakaraan. Labis itong ipinagdusa ni Shan Cai.

Hindi sinasadyang nagkakilala sina Shan Cai at Xue Er sa isang bus. Sa madaling sabi, napapasok na rin si Xue Er sa pinagtratrabahuhang bakery ni Shan Cai. Sa hindi na maitatago pang mga pangyayari, nagtagpo muli ang landas nina Shan Cai at Dao Ming Si. Nang malaman muli kay Mei Zuo na Shan Cai pala ang dating kasintahan ni Dao Ming Si, nagkusa itong umalis upang hayaan na lamang ang dalawa.

Subalit hindi nagustuhan ni Dao Ming Si ang pag-alis ni Xue Er. Noong mga panahong iyon ay wala pa rin ang lahat sa kanyang ala-ala. Hindi naging maganda ang pagtrato ni Dao Ming Si kay Shan Cai. Bagaman masakit, patuloy pa ring ginagawa ni Shan Cai ang lahat upang maalala ni Dao Ming Si ang nakaraan.

Bagaman buo na muli ang F4, wala pa rin naman ang lahat kay Dao Ming Si. Sa katunayan, nanibago ang ibang miyembro ng grupo sa magandang pagababago sa ugali ni Dao Ming Si. Katulad na lamang nang ipagluto pa sila nito ng itlog bilang agahan.

Samantala, matapos malaman ni Dao Ming Feng na si Xue Er pala ay isang prinsesa nang isang bansa, kinausap niya ito upang makasal sa anak. Sapagkat batid ni Xue Er ang katotohanan, pumayag siya sa gusto ni Dao Ming Feng. Subalit mayroon siyang kondisyon. Ito ay sa loob ng tatlong buwan habang hindi pa sila nakakasal ni Dao Ming Si (na noon nama'y siya na nga ang gusto), ay hahayaan ni Dao Ming Feng na magkakatagpo pa rin si Dao Ming Si at Shan Cai.

Sa lahat ng pinagdadaanan ni Shan Cai, sinuportahan siya ng mga kaibigan. Isa si Lei sa nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Patuloy sa pagtakbo ang mga pangyayari. Nagalit din si Dao Ming Si dahil tila pinagtutulakan pa rin ni Xue Er siya kay Shan Cai.

Nagkaroon silang lahat ng swimming. Tinanong pa ni Qing He kung naaalala pa ni Dao Ming Si nang minsan silang maglabanan noon sa isang barko sa patagalan sa ilalim ng pool. pero hindi na muli pinatagal ni Dao Ming Si ang lahat, kaagad na muli silang nagtungo sa swimming pool.

Sa gitna ng pool, ang isang baryang kuminang ay nagpaalala kay Dao Ming Si ng ilang sulyap ng nakaraan. Wari'y nalunod na si Dao Ming Si dahilan dito.

Sinagip siya ni Xue Er at binigyan pa ng CPR. Si Shan Cai na walang alam sa paglangoy at CPR ay nakatingin lamang kina Dao Ming Si at Xue Er.

Na-ospital si Dao Ming Si at matapos gumaling ay tuluyan nang nagbalik ang lahat sa memorya. Subalit hindi naging ganoong kadali ang lahat. Nalaman niyang may sakit palang malubha si Xue Er at hindi na magtatagal. Gustuhin man niyang bumalik kay Shan Cai, napilitan na rin siyang manatili kay Xue Er.

Samantala, kasabay ng mga pangyayaring iyon ay ang pagkahulog naman na ni Lei kay Shan Cai. Subalit sa kabila ng lahat ay si Dao Ming Si ang mahal ni Shan Cai. Minsang niyayaya na ni Lei si Shan Cai na sumama sa kanya sa Japan, hindi sinasadyang nakita ni Dao Ming Si na hinahalikan ni Lei si Shan Cai.

Mula na rin sa payo ni Mei Zuo, pinabayaan na ni Dao Ming Si kay Lei si Shan Cai, at sinamahan si Xue Er na maglibot sa buong mundo upang lumigaya ito sa natitira pang sandali.

Sa pagbabalik ni Dao Ming Si, nagkita sila ni Lei, hinanap niya rito si Shan Cai. Ayon kay Lei, mabuti pang piliin na lamang ni Dao Ming Si ang tunay niyang kaligayahan na siya ring tunay na ikaliligaya ni Shan Cai.

Mapapansing nakiayon ang mga pangyayari. Bukod sa binitawang salita ni Lei, tanggap na ni Xue Er ang lahat na kaibigan na lamang ang maaari sa kanila ni Dao Ming Si. Sa Barcelona, muling nagtagpo sina Shan Cai at Dao Ming Si. Nanumbalik ang magagandang pangyayari nang una nilang dating sa Espanya. Nagtungo sila sa simbahan ng St. Ponds. Lumuhod sila at nanalangin.

Habang nagkakasayahan naman ang ibang tauhan sa Taiwan, sina Shan Cai at Dao Ming Si naman ay buong puso at tamis na naghahalikan bilang selebrasyon ng pag-asang kasabay ng pagbabalikan, ay ang walang hanggan na nilang pagmamahalan.

No comments:

Post a Comment
It is always refreshing to know what is in your mind. Thanks!