Pages

Friday, October 24, 2003


Anak ng tokwa!
Hindi ko alam kung ano ba
talaga ang gusto ko
Masusuya ba ako sa ginagawa ko ngayon
dahil baka hindi ako makasama sa pulong namin mamaya
o matutuwa ba ako dahil ang ginagawa ko ngayon
ang magsisilbing dahilan upang
ako ay makalisan ng maaga mula sa aming tanggapan?

Tunay ngang napakababaw ng isiping ito.

Wala ngang kwenta kung tutuusin ngunit
naglalaban ang aking nagtutunggaliang interes.

Tingnan na lang natin kung ano nga
ba ang magaganap.

No comments:

Post a Comment
It is always refreshing to know what is in your mind. Thanks!